52

Poul Holst Poulsson

Poul H. Poulsson ble født i Kristiania 10. juni 1834 som sønn av en forretningsmann. Poulsson overtok ikke farens kjøpmannskap, men gikk inn i gartneryrket. Etter sine første læreår i et større handelsgartneri der i byen dro han til Tyskland og oppnådde å bli en førsteklasses fagmann. De hageanlegg han siden kom til å utføre, bar et umiskjennelig tysk preg. Under et opphold i København satte han seg inn i landmålingens finesser, og dessuten tok han tegneundervisning.

20 år gammel kom han tilbake til Norge og etablerte seg som anleggsgartner. Etter en rekke oppdrag fikk han i 1856 tilbud om å komme til Stavanger, og anmodningen kom til å bli skjellsettende for ham. Stadshauptmann Wilhelm Hansen hadde i 1854 kjøpt løkkene Olufsro og Bjergsted og ønsket her å få seg et standsmessig landsted. Arkitekt von der Lippe fikk i oppdrag å tegne hovedbygningen, og Poulssen skulle sørge for å omdanne løkken til en skikkelig park i engelsk stil.

P.H. Poulsson gjorde alt han maktet for å skape et storstilt anlegg, som vakte behørig beundring da det stod ferdig. Deretter ble det Poulssons oppgave å omlegge den stive barokk-hagen på Ledaal til park, med et ovalt bed i midtaksen, slyngete veier og en overdådighet med trær. Dette skjedde da kapteinløytnant Jacob Kiellandt i 1864 hadde overtatt Ledaal.

Gartneren fra Kristiania fikk også andre anlegg å sysle med i Stavanger-området, og han valgte å slå seg ned her og fikk en solid posisjon i byen; det fremgår av hans bevarte anleggstegninger at han må ha hatt det travelt. Etter en henvendelse fra Stavanger Klubselskab skapte han en hage omkring klubbhuset der ”Skolebekken” fra Breiavatnet rant gjennom. Denne hagen forsvant for godt da Handelens Hus ble reist på eiendommen i 1930-årene.

P. H. Poulsson kom til å stå for en lang rekke hageanlegg i selve Stavanger. De fleste er helt forsvunnet, og bare tegningene viser hvorledes de må ha sett ut. Her kan nevnes boligen til Amtmannen på Lagårdsveien, Blidensol på Løkkeveien, Søren Berners hage på Storhaug og Erik Berentsens hage ved Eiganesveien hvor Handelsstandens aldershjem nå er. Den storstilte eiendommen på Holmegenes omfatter deler av et hageanlegg som opprinnelig ble anlagt av P. H. Poulsson.

Breidablikkparken med sveitservillaen fra 1881 er delvis bevart som en engelsk landskapspark med buete grusganger og eksotiske trær, deriblant araukaria, bedre kjent som apenes skrekk. Et av de siste anleggene han stod for, var boktrykker Dreyers hage på Storhaug med tegning datert 1908.

P. H. Poulsson tegnet også noen offentlige parkanlegg. De mest kjente er Museumsparken, Sykehusparken med anlegget langs Kannikbekken og den førnevnte Bjergstedparken. Han har også æren for beplantningen på Lagård gravlund.

På Torstrups Stavanger-kart fra 1867 finner vi en eiendom med navnet Olafshave, bakenfor nåværende SAS-hotellet og Folkets hus. Senere kart betegner området som Poulssons gartneri. I dag er hele eiendommen utbygd, men sveitservillaen til gartner Poul Holst Poulsson, tegnet av von der Lippe, er bevart og har adresse Eiganesveien 14. På denne eiendommen drev han planteskole og handelsgartneri, og han gjorde mange forsøk med arter som kunne passe for vestlandsk klima.

P.H.Poulsson var en tid medlem av Stavanger bystyre. Dessuten var han i flere år medlem av hovedstyret i Det Norske Misjonsselskap. Han døde den 8. mai i 1915, og da ble etter hvert gartneriet utstykket til tomter.

Reidar Frafjord.

BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menuchevron-leftchevron-right