40

Stavanger Aftenblads første avishus 1893 – 1908

I starten holdt Stavanger Aftenblad til i en liten trebygning i Søregaten 26 (på den tid Vævergaten), hvor den avgåtte presten Lars Oftedal våren 1893 etablerte seg med aksidenstrykkeriet, ”Centraltrykkeriet” etter ”fallet” i 1891. Fra starten av ble det for det meste trykket ”ligsalmer”, men den 1. september 1893 kom førsteutgaven av hans nye avis, ”Stavanger Aftenblad”. Den var støttet av kjøpmann Zakarias Omdahl, hermetikkfabrikant Johannes Conradsen og kjøpmann Thorvald Kleiberg.

Redaktør Lars Oftedal var selv den eneste redaksjonelle medarbeider fra starten, og hans bror, Ommund, var den første forretningsfører. Det var et dristig foretagende å starte en ny avis i Stavanger, da byen allerede hadde fire aviser, nemlig Stavanger Amtstidende (Høire), Stavangeren (Venstre), Stavanger Avis (Venstre) og Vestlandsposten (Moderate Venstre).

I løpet av kort tid ble det imidlertid forhåndstegnet 700 abonnenter, et løfterikt resultat i betraktning av at et par av de eksisterende avisene ikke hadde mer enn 4 – 500 abonnenter. De fire andre avisene nevnte ikke nykommeren med ett ord og så på den nye konkurrenten med uvilje. Det gikk ellers tregt med annonseinntektene. Byens forretningsfolk fryktet represalier hvis de gikk til Aftenbladet med annonsene sine. Og byens myndigheter unnlot i flere år å avertere i den nye avisen.

Men allerede 15. november kunne avisen triumferende meddele at ”i går kl. ½ 6 ble abonnent no. 1000 tegnet. Han var ennda fra Hundvaag, om I vil vide det”, skrev redaktøren. Det gikk ikke mange måneder før Aftenbladet var byens nest største avis.

Det syntes som om Lars Oftedal hadde gjenvunnet noe av sin gamle dynamikk…”og det som gjorde at avisen fikk slik fremgang, var at han fra første stund brakte en helt ny tone, et helt nytt språk, inn i den norske avisverden” (Ingvar Molaug). Nest etter Olav A. Vinje ble Lars Oftedal den store, bevisste fornyeren av norsk avisspråk. Språket måtte legges radikalt om fra den gammelmodige kansellistilen.

Da Lars Oftedal døde 2. mai 1900, overtok grunnleggerens sønn, cand. jur. Lars Oftedal som redaktør, 23 år gammel. Han ledet avisen gjennom en tid med rivende utvikling. I 1902 ble den første rotasjonspressen tatt i bruk. Den trykket fire sider samtidig og ble brukt til 1908 da avisen flyttet til Jorenholmen og en ny, tolvsiders rotasjonspresse ble anskaffet. I løpet av disse årene brakte ”Litle-Lars” gradvis opplaget i været, det økte fra 2.000 til 6.400.

Blant de redaksjonelle nyskapningene som skjedde i Lars Oftedal d.y.s tid, var vektleggingen av kulturstoff, bl.a. hans teateranmeldelser og litteraturkritikker, en vesentlig side ved Lars Oftedals vurderende og stilistiske skrivekunst.

Reidar Frafjord

BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menuchevron-leftchevron-right