39

Eldste hus på Torget

Torget 7, ”Hauge H & Co. A/S”, kjent som ”Hauge på Torget”, ble nybygd av firmaet Thesen & Co. som forretningsgård og bolig i 1852 og er dermed den eldste gjenstående bygningen på Torget. Mye tyder på at huset har vært todelt og blitt sammenføyet til én bygning. På loftveggen som vender ut mot Torget, er for eksempel årstallet ”1836” skåret inn, og asymmetri i husets takkonstruksjon og funn av en brolegning kan tyde på at det har gått et smalt smau mellom to bygninger.

Familiefirmaet Thesen & Co. ble drevet av handelsborger og skipsreder, Arnt Leonard Thesen, og hans bror, handelsmann Fredrik Wilhelm Thesen. A.L. Thesen satt i bystyre og formannskap fra 1856 til 1862. I årene 1859 – 1862 var han formann i Stavanger Handelsforening. De to brødrene Thesen drev manufakturforretning og et skipsrederi fra huset sitt på Torget.

Firmaet tjente gode penger under Krimkrigen, 1851 – 1854, men senere feilinvesteringer innen kornhandel på Østersjøen medvirket til at firmaet fikk så store vansker, at det gikk konkurs. Arnt Leonard Thesen dro til Sør-Afrika med familien, med start fra Stavanger 20. juli 1869. Familien slo seg ned i den lille kystbyen, Knysna, der A.L. Thesen opprettet firmaet ”Thesen Company”. Han døde der i 1875.

Dermed kom brødrene Arne og Sven fra husmannsplassen Haabeth under Høyland prestegård inn i bildet. De kjøpte eiendommen av Thesens konkursbo for 33.000 kroner i 1882. Arne etablerte seg som kjøpmann og kjøpte bl.a. det gamle Kielland-huset, Torvet 6, senere kalt ”Haabeths hus”. Han var ordfører i Stavanger fra 1899 til 1901, medlem av byens fattigstyre og satt i direksjonen for Gassverket fra 1898. Etter å ha drevet handel i kompaniskap med sin bror, flyttet Sven til Nord-Trøndelag og ble direktør for Nydalen fabrikker.

Halvor Pedersen Hauge fra Torvestad, f.1855, overtok brødrene Haabeths forretning i 1883 da han fikk borgerskap i byen. Han opparbeidet seg hurtig en velrenommert butikk, engasjerte seg i skipsaksjer og var med på å grunnlegge ”Hillevaag Fabriker” der han satt i direksjonen helt til fabrikken brant ned i 1911. Hauge satt også i bystyre og formannskap.

Hauge H & Co. A/S har holdt til på samme adresse gjennom fire generasjoner. Harald Hauge overtok som leder og eier i 1990. Bedriften drives i dag som butikk med merkevarer innen herreklær.

Reidar Frafjord

BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menuchevron-leftchevron-right