27

Frøken Rings pikeskole

Det kjente, røde murbygget ved Breiavatnet som nå disponeres av sosialetaten i Stavanger kommune, bærer adresse Kongsgate 47-49. Opprinnelig stod et nemlig to hus på denne eiendommen.

Arkitekt og bygningsinspektør Conrad von der Lippe bygde nummer 47 i 1867, og han beholdt sitt våningshus fram til 1874 da fogd Wilhelm Olsen overtok det og gjorde en del endringer. På gavlen av sitt hus fikk arkitekt von der Lippe plassert et relieff av arkitekturens gudinne med symbolene tempel og sverd – og med portretter av historiens mest berømte arkitekter. Fogd Olsen var borgermester i Stavanger fra 1890 til 1891 da Alexander L. Kielland overtok.

Byfogd, Nils Berner Sørensen Meyer (byfogd fra 1907) eide Kongsgate 47 fra 1912 til 1917 da doktor Nilssen overtok og utbedret det, men samme år solgte han det likevel videre til Stavanger kommune.

von der Lippe har skrevet sitt navn med tydelig skrift i byhistorien gjennom sine byggverk av Petrikirken og hovedbygningen på Misjonsskolen. Han startet også en større restaurering av Domkirken i 1867. Det fortelles at da en av hans døtre druknet i Breiavatnet, ble det søkt etter henne ved at en hane ble plassert i baugen på robåten. Ifølge gammel overtro ville den gale når den stod over den druknede.

Kongsgate 49 ble også reist i 1867. Den første eieren av dette huset var amtmannssønnen Lauritz Carl Aas som før denne tid hadde bodd i foreldrenes hus i Laugmannsgate 3. Aas startet i 1857 Malde Teglværk som Alexander Kielland overtok i 1872 etter at fetteren Jonas Christianus Bull Kielland først hadde kjøpt det i 1868. Aas solgte huset i 1876 etter at han ble slått konkurs og var tatt i underslag som forretningsfører i Stavanger Sparebank tiåret før. Aas var for sikkerhets skyld også konstituert politimester i 1867-68 da han skapte seg skandalen med underslaget. Han hadde spekulert pengemidler i sildehandel og satt i 1868 med 140 000 daler i passiva og 12 500 i aktiva. Det var denne differansen han ville bøte på vedd å utnytte sin posisjon i banken.

Frøknene Ring fikk leie huset i Kongsgate da familien Aas forlot byen etter konkursen. I 1876 fikk Josefine Ring overta skjøtet på eiendommen, der hun hadde drevet sin private middelskole siden 1869. Skolen fikk føsrt eksamensrett i 1891. Før denne tid måtte elevene gå opp som privattister ved skolen på Kongsgård. Josefine Ring hadde drevet privatskole siden siden 1861. I den nye skolebygningen fikk hun plass til 60 elever fordelt på fem to-årige klasser. Fra 1884 hadde frøknene Rings skole ti ettårige klasser. Siden økte elevtallet slik at det ble nødvendig å leie skoleklokaler i Møbelmagazinets store trebygning på St. Pedersgjerde. Kongsgate 49 fortsatte som skolebygning like til 1899 da virksomheten fortsatte oppe i Platous skole i Bireklandsgate på Bergeland.

Søstrene Ring bodde sammen med faren, overtoller Lorentz Stockfleth Ring, i husets andre etasje mens skolen hadde sine lokaler i første. Josefines søster Laura underviste også ved skolen. Det samme gjorde Alida Eide, datter til Aledxander L. Kiellands gode omgangsvenn, brusfabrikant Henrik Eide i Oscarsgate 18 og Gudny Groth, datter til apoteker Groth i Kirkegate 19. Men skolen hadde også mannlige lærere, blant annet adjunkt Platou som siden overtok skolen.

Fra 1896 til 1900 fikk kunstneren Sigurd Neandros fra København (en sønn av Peder Severin Krøyers kusine) leie loftsetasjen i skolebygingen mens han arbeidet på sitt storverk ”Nutiden hyller Fortiden”. Sørensen som tok kunstnernavnet Neandros, bodde i huset sammen med sin unge danske kone Hulda og sønnen Leif som ble født i dette huset i 1896. Siden flyttet familien opp i Thorbjørn Hornkloves gate 3 og 6, der de fikk datteren Rigmor.

I familien Rings løe på Nedre Stokka fikk Neandros leie atelier, der han formet giprsfigurer av ”Fortiden” og ”Nutiden” – før han, av økonomiske grunner, måtte oppgi hele sitt prosjekt og dra til Amerika. Siden sørget Emelankton Ådnesen for at granittblokken av ”Fortiden” ble slept på slede opp på Høg-Jæren, der den ble plassert som ”Mor Norge” ved Synnesvarden. Elen Cecilie Gjesdal, mor til Peder Severin Krøyer, satt modell for denne figuren som Neandros hadde laget utkast til i København.

Anne Kristine Thorsen, datter til garver Tobias Thorsen og fru Marta Maria Andersdatter i nabohuset til Kielland, Olafskleven 4, rodde over Breiavatnet for å gå på frøknene Rings pigeskole på slutten av 1860-tallet. Jeg vet at også min kones moster, Guri Ingebrethsen (født 1872), datter skipper Knud Ingebrethsen Aubø og hustru Theodora Amlie Severine Thoresdatter Jutebjerget i Brønngate 6, var elev ved denne skolen på 1880-tallet. I 1890 fikk skolen nytt gymnastikklokale på 27 kvadratmeter. Skoegården lå ned mot Breiavatnet.

I 1901 kjøpte sakfører Grimsgaard Kongsgate 49, og i 1912 overtok doktor og stadsfysikus Thomas Christian Wyller dette huset som han hadde leid siden 1906 da han måtte flytte over Breiavatnet etter å ha leid Kiellandhuset, Olafskleven 2, fram til det huset ble revet i november dette året.

I 1916 ble Kongsgate 49 kjøpt av Stavanger kommune som, som nevnt, også sikret seg nummer 47 året etter. Dermed kunne de to husene slås sammen til en ny murbygning (rastret) som stod ferdig i 1919 med adresse Kongsgate 47-49.

Gunnar A. Skadberg

BYHISTORISK FORENING STAVANGER
KRYSANTEMUMHAGEN 41, 4022 STAVANGER
menuchevron-leftchevron-right